Utskriftsvennlig versjon

Lyngen kommunes historie

Lyngen kommune ligger i Troms Fylke og består av den nordlige del av halvøya mellom Ullsfjorden og Lyngenfjorden. Kommunen har ca. 2 900 innbyggere og er nabokommune til landsdelsenteret og universitetsbyen Tromsø. Avstanden til Tromsø fra Lyngseidet er 70 km, ferge over Ullsfjorden kommer i tillegg. Lyngen kommune ligger på nesten 70° nord og har en utstrekning på 810 km².

Kommunesenteret er Lyngseidet med ca. 800 innbyggere. Eidet mellom fjordene er 3 km bredt og deler nesten Lyngenhalvøya i to. Veien over Lyngseidet er en av de eldste i Troms og var en del av den gamle postruta. Så tidlig som i 1789 heter det at ride- og kjøreveien over Lyngseidet hadde vært der "fra arilds tid".

Lyngen kommune ble opprettet i 1838 og omfattet Lyngen, Storfjord, Kåfjord og Ullsfjord kommuner samt deler av Karlsøy kommune.

Følgende endringer i kommunegrensene har funnet sted:

1838 Opprettes

1867 Områder fra Karlsøy ved grenseregulering

1875 Områder til Balsfjord ved grenseregulering

1902 Ullsfjord (Sørfjord) skilles ut som egen kommune

1929 Storfjord og Kåfjord skilles ut som egne kommuner

1964 Områder fra Karlsøy ved grenseregulering – (Bygdene Nord-Lenangen, Sør-Lenangen, Lenangsøyra, Jægervatn og Svensby i ytre del av Lyngen kommune, dvs. ytre Lyngen. Disse bygdene tilhørte Karlsøy kommune til 01.01.1964 og tidligere Ullsfjord kommune.)

1964 Områder fra Ullsfjord ved nedleggelse og grenseregulering (Bensnes og Svensby)

1992 Området Nordnes på østsida av Lyngenfjorden ble overført fra Lyngen til Gáivuotna/Kåfjord.

 

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har en oppreist svart hest med bakovervendt hode mot en sølv bakgrunn; motivet illustrerer nordlandshesten.

 

Lyngenfjorden er fylkets største fjord. Navnet er et norrønt fjordnavn Lygnir, av logn, 'den vindstille'.

Laster...